HistorieZo’n 5 jaar geleden stonden 5 Bevlogen Vrouwen aan de bakermat van BV Ont-moeten. Zij waren uitgenodigd omdat zij passie, kracht en authenticiteit uitstraalden. Soms waren ze er zelf nog niet van overtuigd. Ze vonden het zo ‘normaal’ hoe ze hun leven leefden en deelden met anderen, dat ze zelf niet altijd de betekenis daarvan zagen. Maar bij de eerste kennismaking bleek dat ze allemaal van hun kwetsbaarheid hun kracht hadden gemaakt. Misschien nog zoekende maar daarvoor waren we bij elkaar! We deelden elkaars dromen, kennis, inspiratie en levenswijsheid. En waar men wilde hielpen we elkaar met het uitvoeren van ‘Je Droom’.

Het smaakte naar meer! We vlogen naar ongekende hoogten en besloten een kweekvijver te vormen voor elkaar. Er kwamen vrouwen bij en vielen vrouwen af. Want als ze hun kracht gevonden hadden waren ze toe aan een volgende stap. Zo ontstond er een steeds wisselende groep. De bijeenkomsten ontstonden meestal spontaan. Dat bleek de beste formule.

En zo gaat het nog steeds...